Predstavitev

Poslanstvo in cilji

V društvu smo si zadali cilj, da ustvarimo referenčno glasbeno nagrado, ki bo popularizirala domače glasbeno ustvarjanje in prepoznavala dobro delo preteklega obdobja. Prepoznati želimo kakovost ustvarjanja v okolju, ki je včasih neprijazno do novih izdelkov in izvajalcev. Naše nominacije in nagrade podpirajo slovensko glasbeno ustvarjalnost. 

Cilji zlate piščali so:

  • refleksija preteklega dela,
  • popularizacija slovenske glasbe,
  • dvig zavedanja, da je slovenska glasba pomembna za naš kulturni obstoj,
  • dvig zavedanja, da je slovenska glasba močna gospodarska dejavnost z visoko dodano vrednostjo,
  • poenotenje slovenske glasbene scene,
  • druženje in izmenjava mnenj, izkušenj med glasbeniki,
  • skupni trud za iskanje rešitev kot odgovor na nastale razmere v glasbi.