Predstavitev

Organiziranost

Zlata piščal je formalno oblikovana kot društvo. K aktivnemu sodelovanju želimo pritegniti vse deležnike glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja ali kakršnekoli oblike glasbene dejavnosti. Društva, združenja, organizacije – vsi so dobrodošli in zaželeni partnerji pri naših prizadevanjih in soustvarjanju našega projekta.